В якому з випадків йдеться про зміни в обсязі попиту?

а) обмеження швидкості на шляхах призвело до зміни ... на нафту;

б) коли країни ОПЕК підняли ціни на нафту у 70-ті pp., ... на нафту знизився;

в) очікувана інфляція збільшила ... на нафту;

г) зростання попиту на автомобілі підвищило ... на нафту.

94. Крива попиту зрушиться ліворуч, якщо:

а) знизиться ціна товару-комплементу; б) товар стане більш модним; в) зростуть доходи споживачів; г) знизиться ціна товару-субституту.

95. Товар вважається нормальним, якщо попит на нього:

а) зростає зі зростанням ціни товару-замінника;

б) зменшується зі зростанням доходів споживачів;

в) зростає зі зростанням доходів споживачів;

г) скорочується зі зростанням ціни товару-доповнювача.

96. Товар вважається нижчим, якщо попит на нього:

а) зростає зі зростанням ціни товару-замінника;

б) зменшується зі зростанням доходів споживачів;

в) зростає зі зростанням доходів споживачів;

г) скорочується зі зростанням ціни товару-доповнювача.

97. Товар вважається нейтральним, якщо попит на нього:

а) не змінюється зі зміною ціни товару-замінника;

б) зменшується зі зростанням доходів споживачів;

в) зростає зі зростанням доходів споживачів;

г) не змінюється зі зміною доходів споживачів.

98. Товари-субститути - це пари товарів, для яких:

а) підвищення ціни одного викликає зростання попиту на інший;

б) підвищення ціни одного викликає скорочення попиту на інший;

в) попит зростає зі зростанням доходів споживачів;

г) підвищення ціни одного не викликає зміни попиту на інший.

99. З підвищенням доходів споживачі почали купувати більше сиру, але менше макаронів. Це означає, що вони вважають:

а) сир і макарони товарами-доповнювачами;

б) макарони нормальним товаром, а сир - нижчим товаром;

в) сир нормальним товаром, а макарони - нижчим товаром;

г) правильні відповіді а) і в).

100. Якщо два товари є взаємозамінниками, то підвищення ціни одного призведе до:

а) зростання обсягу попиту на інший; б) зростання попиту на інший; в) скорочення попиту на інший; г) скорочення обсягу попиту на інший.

101. Товари-комплементи - це пари товарів, для яких:

а) підвищення ціни одного викликає зростання попиту на інший;

б) підвищення ціни одного викликає скорочення попиту на інший;

в) попит зростає зі зростанням доходів споживачів;

г) підвищення ціни одного не викликає зміни попиту на інший.

102. Незалежними у споживанні вважаються товари, для яких:

а) підвищення ціни одного викликає зростання попиту на інший;

б) підвищення ціни одного викликає скорочення попиту на інший;

в) підвищення ціни одного не1 впливає на попит на інший;

г) попит не змінюється зі зміною доходів споживачів.103. Зі зростанням доходів споживачів скорочується попит на:

а) товари першої необхідності; б) нормальні товари;

в) нижчі товари; г) предмети розкоші.

104. На ринкову пропозицію безпосередньо не впливають:

а) ціни ресурсів; б) число фірм;

в) доходи споживачів; г) зміни технології виробництва.

105. Удосконалення технології виробництва товару переміщує:

а) криву попиту на нього праворуч;

б) криву попиту на нього ліворуч;

в) криву його пропозиції праворуч;

г) криву пропозиції ліворуч.

106. Зі зниженням цін ресурсів, що застосовуються у виробництві товару, крива його пропозиції:

а) зміститься вгору і ліворуч;

б) зміститься вниз і праворуч;

в) залишиться незмінною;

г) пропозиція товару не залежить від цін ресурсів.

107. До змін у пропонуванні телевізорів і зміщення кривої пропозиції не призведе:

а) вдосконалення технології виробництва телевізорів;

б) зменшення кількості виробників телевізорів;

в) зниження цін телевізорів;

г) підвищення цін комплектуючих виробів.

108. Зміщення кривої пропозиції борошна праворуч є наслідком:

а) підвищення ціни борошна; б) зменшення числа виробників борошна;

в) зниження ціни пшениці; г) зростання доходів споживачів.


8699716902652376.html
8699738899795308.html

8699716902652376.html
8699738899795308.html
    PR.RU™