Вкажіть правильний вираз теореми про моменти інерції відносно паралельних осей (теорема Гюйгенса)

а) ;

Вкажіть правильну одиницю вимірювання кількості руху.г) – „кг·м/с”;

Вкажіть правильну формулу кількості руху матеріальної точки.б) ;

Вкажіть правильний рисунок напрямку вектора
кількості руху матеріальної точки.

в)

Вкажіть правильний вираз кількості руху механічної системи (головного вектора кількості руху).в) ;

Вкажіть правильний вираз кількості руху механічної системи (головного вектора кількості руху).в) ;

Вкажіть правильні вирази проекції вектора кількості руху механічної системи на декартові осі координат.в) ;

Вкажіть правильні вирази проекції вектора кількості руху механічної системи на декартові осі координат.а) ;

Вкажіть правильний вираз теореми про зміну кількості руху матеріальної точки в диференціальній формі.д) .

Вкажіть правильний вираз теореми про зміну кількості руху матеріальної точки в диференціальній формі.г) ;

Вкажіть правильний вираз теореми про зміну кількості руху матеріальної точки в інтегральній (кінцевій) формі за деякий проміжок часу.д) .

Вкажіть правильний вираз теореми про зміну
кількості руху механічної системи в диференціальній
формі. б) ;

Вкажіть правильний вираз теореми про зміну кількості руху механічної системи в диференціальній формі.в) ;

Вкажіть правильні вирази закону збереження
кількості руху механічної системи.б) Якщо , то ;

Вкажіть правильну формулу теореми про рух центра мас механічної системи.д) .

Вкажіть правильну формулу теореми про рух центра мас механічної системи.д) .

Вкажіть правильну формулу теореми про рух центра мас механічної системи.б) ;

Вкажіть правильну формулу теореми про рух центра мас механічної системи (маса системи не змінюється з часом).а) ;

Вкажіть правильний вираз теореми про зміну моменту кількості руху матеріальної точки відносно осі Оz.г) ;

Вкажіть правильну формулу моменту кількості руху (кінетичного моменту, або головного моменту кількості руху) механічної системи відносно деякого центра.б) ;Вкажіть правильний вираз теореми про зміну кінетичного моменту механічної системи відносно центра.б) ;

Вкажіть правильний вираз теореми про зміну кінетичного моменту твердого, що обертається навколо нерухомої осі Оz, відносно осі обертання.г) ;

Вкажіть правильну аналітичну формулу елементар-ної роботи.а) ;

Вкажіть правильну аналітичну формулу елементар-ної роботи.в) ;

Вкажіть правильну одиницю виміру роботи сили.в) ;

Вкажіть правильну формулу кінетичної енергії системи, що складається з n точок.б) ;

Вкажіть правильну формулу кінетичної енергії твердого тіла, що рухається поступально .д) .

Вкажіть правильну формулу кінетичної енергії твердого тіла, що обертається навколо нерухомої осі Оz.г) ;

Вкажіть правильну формулу теореми про зміну кінетичної енергії матеріальної точки в диференціальній формі.в) ;

Вкажіть правильну формулу теореми про зміну кінетичної енергії матеріальної точки в диференціальній формі.д) .

Вкажіть правильну формулу теореми про зміну кінетичної енергії матеріальної точки в інтегральній (кінцевій) формі, на деякому переміщенні із першого положення в друге.д) .

Вкажіть правильну формулу теореми про зміну кінетичної енергії механічної системи в диференціальній формі.г) ;

Вкажіть правильну формулу теореми про зміну кінетичної енергії геометрично незмінних механічної системи твердого тіла в диференціальній формі.б) ;

Вкажіть правильну формулу теореми про зміну кінетичної енергії механічної системи в диференціальній формі.г) ;

Вкажіть правильну формулу теореми про зміну кінетичної енергії геометрично незмінної механічної системи твердого тіла в диференціальній формі.а) ;Вкажіть правильну формулу теореми про зміну кінетичної енергії механічної системи на деякому її переміщенні із першого положення в друге в інтегральній формі.б) ;

Вкажіть правильну формулу теореми про зміну кінетичної енергії геометрично незмінної механічної системи твердого тіла на деякому її .переміщенні із першого положення в друге в інтегральній (кінцевій) форміг) ;

Вкажіть правильну формулу сили інерції.б) ;

В кожний момент часу геометрична сума всіх ________ сил, що діють на рухому матеріальну точку, і умовно прикладеної сили інерції дорівнює нулеві.в) – “активних і пасивних”;

Вкажіть правильний вираз принципу Д’Аламбера для матеріальної точки під дією активних і пасивних сил. а) ;

Вкажіть правильний вираз принципу можливих переміщень (загального рівняння статики).б) ;

Вкажіть правильний вираз принципу Д’Аламбера -Лагранжа (загального рівняння динаміки).в) ;

Вкажіть правильний вираз принципу Д’Аламбера -Лагранжа (загального рівняння динаміки).б) ;

Вкажіть правильний вираз узагальненої сили Qk (S – кількість узагальнених координат, , ).а) ;

Вкажіть правильний вираз узагальненої сили Qk (S – кількість узагальнених координат).б) ;

Вкажіть правильний вираз диференціальних рівнянь руху голономних механічних систем в узагальнених координатах (рівняння Лагранжа другого роду).д) .

Вкажіть правильний вираз диференціальних рівнянь руху голономних механічних систем в узагальнених координатах (рівняння Лагранжа другого роду).г) ;

Вкажіть правильний вираз диференціальних рівнянь руху голономних механічних систем в узагальнених координатах (рівняння Лагранжа другого роду).в) ;

Д


8694144893237477.html
8694185934898408.html

8694144893237477.html
8694185934898408.html
    PR.RU™